Політика конфіденційностіПоложення про обробку персональних данихПОЛОЖЕННЯ
Про обробку персональних даних
Це Положення про обробку персональних даних (далі «Положення») регулює відносини міжГромадською організацією «Центр соціального лідерства» (далі - «Організація») і фізичноюособою, яка дала згоду на використання Організацією своїх персональних даних.
1. Предмет
1.1. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" N 2297-VI від 01.06.2010 р.фізична особа надає згоду Організації на обробку своїх персональних даних з первинних джерел, зокрема: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, стать, адреса реєстрації та фактичного проживання, телефон, e-mail, дані інших засобів зв'язку, тощо), паспортні дані, ідентифікаційний номер).
1.2. Метою обробки персональних даних фізичної особи є складання Бази даних для забезпечення функціонування Організації та подальшого надання послуг фізичній особі Організацією, а так само з метою ведення господарської діяльності, забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Статуту Організації.
1.2. Надаючи Організації особисту інформацію, фізична особа дає згоду на обробку своєї особистої інформації, а саме, на її збір, зберігання, адаптацію, оновлення та використання в цілях розповсюдження електронних тематичних розсилок та іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Організації. Надані фізичною особою персональні дані використовуються тільки для внутрішніх цілей і не передаються третім особам, крім випадків зазначених у даному Положенні. Фізична особа у будь-який момент може запитати або змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах Організації, зв'язавшись з її представниками.
1.3. Організація зберігає за собою право змінювати Положення і всі його невід'ємні частини в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Положення та/або всі його невід'ємні частини, які зазнали змін набувають чинності з моменту опублікування на СайтіОрганізації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений Організацією при їх опублікування. Чинна редакція Положення і всіх його невід'ємних частин завжди знаходиться на Сайті в публічному доступі за адресою 1.4. Організація має право зберігати резервну копію і без згоди фізичної особи передати дані про нього, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства, та органам місцевогосамоврядування за їх вмотивованим запитом; на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.
2. Набуття чинності
2.1.Положение набирає чинності з моменту прийняття фізичною особою його умов.
2.2. Фізична особа приймає умови Угоди шляхом натискання кнопки «Прийняти». Даними дієюфізична особа підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами Угоди та в повній міріусвідомлює їх значення.
3. Порядок повідомлення фізичної особи і його права
3.1. У зв'язку з включенням персональних даних у базу персональних даних Організації, фізична особа прийняттям цього положення підтверджує, про своє ознайомленні про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, а також, що йому письмово повідомлено про права згідно Закону України «Про захист персональних даних»:
• право знати про місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування, місцезнаходження власника цієї бази або доручити отримання цієї інформації уповноваженій особі;
• право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокремаінформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, внесені у базу персональних даних;
• право на доступ до своїх персональних даних, які містяться у базі персональних даних;
• право отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних;
• право пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки його персональнихданих органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніхповноважень, передбачених законом;
• право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення його персональних данихбудь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи єнедостовірними;
• право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їхнаданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь,гідність та ділову репутацію;
• право звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
• право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захистперсональних даних;
4. Форма і строк зберігання персональних даних
4.1. Зберігання персональних даних Організацією здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до їх законним призначенням.
5. Прикінцеві положення
5.1.Настоящее Положення створено і використовується відповідно до законодавства України.
5.2.При вирішенні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цим Положенням, застосовується чинне законодавство України.
З цим Положенням про обробку персональних даних я ознайомлений(-а) і повністю з ним згоден(-на).

Made with